08.88.99.00.36

Hiển thị tất cả 2 kết quả

mua chất chống cháy

Sản Phẩm

Bột chống cháy

Giá: liên hệ

Tính chất chung của Zinc Borate Kẽm Borate là bảo vệ môi trường không-halogen ngọn lửa retardants, Theo sự khác biệt của các thành phần (XZnO. YB2O3. ZH2O), FB ngọn lửa chống cháy có hơn mười giống. Thông qua SGS thử nghiệm, kẽm borate là bảo vệ môi trường loại non-halogen ngọn lửa retardants. Kẽm […]

Sản Phẩm

Zinc Borate

Giá: liên hệ

Tính chất chung của Zinc Borate Kẽm Borate là bảo vệ môi trường không-halogen ngọn lửa retardants, Theo sự khác biệt của các thành phần (XZnO. YB2O3. ZH2O), FB ngọn lửa chống cháy có hơn mười giống. Thông qua SGS thử nghiệm, kẽm borate là bảo vệ môi trường loại non-halogen ngọn lửa retardants. Kẽm […]