08.88.99.00.36

Hiển thị tất cả 2 kết quả

nhũ tương sơn gỗ SA5005

Hóa chất ngành sơn

Nhựa nhũ tương acrylic SA5005

Giá: liên hệ

Nhựa nhũ tương acrylic SA5005 được ứng dụng cho ngành sản xuất sơn gỗ gốc nước thay thế gốc dung môi độc hại  

Giá: liên hệ

Nhũ tương acrylic SA5005 dùng sản xuất sơn gỗ gốc nước Nhựa nhũ tương acrylic SA5005 được ứng dụng cho ngành sản xuất sơn gỗ gốc nước thay thế gốc dung môi độc hại