08.88.99.00.36

Hiển thị tất cả 2 kết quả

nhũ vàng

Hóa chất ngành sơn

Bột nhũ vàng

Giá: liên hệ

Sản Phẩm

Nhũ vàng

Giá: liên hệ

Cung cấp các loại bột nhũ vàng 24K, nhũ vàng 18K, các loại nhũ vàng khác…