08.88.99.00.36

Hiển thị tất cả 2 kết quả

nhựa sơn sàn gốc nước

Giá: liên hệ

Nhũ trương SA5006 cho sơn sàn công nghiệp gốc nước Nhựa nhũ tương pure acrylic SA5006 được ứng dụng cho ngành sản xuất sơn sàn gốc nước thay thế cho sơn epoxy độc hại  

Hóa chất ngành sơn

Nhựa sơn sàn gốc nước SA5006

Giá: liên hệ

Nhũ trương pure acrylic SA5006 ứng dụng cho sơn sàn gốc nước Nhựa nhũ tương pure acrylic SA5006 được ứng dụng cho ngành sản xuất sơn sàn gốc nước thay thế cho sơn epoxy độc hại