08.88.99.00.36

Hiển thị tất cả 2 kết quả

PH ngành sơn

Giá: liên hệ

AMP-95 là 2-amino-2-methyl-1-propanol chứa khoảng 5% nước thêm vào. Vật liệu này không màu, chất lỏng di động với độ nhớt tương đối thấp. Giới thiệu: AMP-95 là 2-amino-2-methyl-1-propanol chứa khoảng 5% nước thêm vào. Vật liệu này không màu, chất lỏng di động với độ nhớt tương đối thấp. Thông số kỹ thuậ: Mục […]

Hóa chất ngành sơn

Chất điều chỉnh PH amp95

Giá: liên hệ