08.88.99.00.36

Hiển thị kết quả duy nhất

ứng dụng TEKANOL NA 163

Phụ gia

TEKANOL NA 163

Giá: liên hệ

Chất phân tán và thấm ướt cho sơn nội thất PVC cao Tekanol NA 163 là Chất Phân tán cho sơn nước có hiệu quả phân tán và thấm ướt cao, đặc biệt hỗ trợ phân tán chất độn vô cơ, tính thấm ướt màu rất tốt, tăng cường độ phủ màng sơn và tính […]