08.88.99.00.36

Chất làm đặc sơn nước

Công ty Đức Mỹ Chemical chuyên cung cấp Chất làm đặc sơn nước, gồm các loại sau:

  1. Chất làm đặc sơn nước từ HEC, tại Đức Mỹ chemical

2. Chất làm đặc sơn nước trong môi trường kiềm

  • Thường là các chất làm đặc dạng lỏng, có màu trắng sữa được biến tính từ các axit acrylic

3. Chất làm đặc sơn nước dạng lỏng  từ chất nhũ hoá biến tính PU

GỒM: RM825; RM2020; F304; F6410

Trên đây là 3 Chất làm đặc sơn nước cơ bản để sản xuất sơn nước

Liên hệ mua hàng Chất làm đặc sơn nước tại Đức Mỹ chemical

Điện thoại: 08.88.99.00.36