08.88.99.00.36

Máy pha màu sơn (máy chiết màu sơn, máy lắc sơn) tại Quảng Nam

Chúng tôi cung cấp máy pha màu sơn tại tỉnh Quảng Nam gồm:

  • máy chiết màu sơn
  • Máy pha màu sơn tự động
  • Máy lắc sơn

Sản phẩm được cung cấp trực tiếp tại chi nhánh tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng

Ngoài ra, chúng tôi cung cấp dịch vụ sửa chữa máy lắc sơn

 

Mọi thông tin cần thiết, vui lòng liên hệ với chi nhánh Quảng Nam

Điện thoại: 08.88.99.00.36