08.88.99.00.36

Nguyên liệu ngành sơn

Titanium dioxit rutil R298
Gồm Nguyên liệu ngành sơn sau:
1. Bột đá
2. kao lanh
3. trợ chất
4. silica
5. HEC
6. Titanium đioxit rutil
7. bột màu
8. Chất bảo quản
9. Chất kháng nấm mốc

Để được tư vấn mua Nguyên liệu ngành sơn liên hệ Công ty Hoá chất Đức Mỹ

Điện thoại: 08.88.99.00.36