08.88.99.00.36

tuyển kế toán

Tuyển kế toná tại Bắc Ninh

Yêu cầu: không yêu cầu kinh nghiệm; trình độ trung cấp trở lên

Làm việc trên khu vực Bắc Ninh, toàn Quốc

Chế độ: hưởng chế độ theo pháp luật quy định,

Lương: theo thoả thuận, mức tối thiểu 8 triệu đồng cộng doanh số

Công việc: làm việc tại văn phòng