08.88.99.00.36

Tuyển nhân viên kinh doanh

Tuyển nhân viên kinh doanh tại Bắc Ninh

Yêu cầu: không yêu cầu kinh nghiệm; trình độ trung cấp trở lên

Làm việc trên khu vực Bắc Ninh, toàn Quốc

Chế độ: hưởng chế độ theo pháp luật quy định,

Lương: theo thoả thuận, mức tối thiểu 7,5 triệu đồng cộng doanh số

Công việc: hoạt động trong lĩnh vực thị trường