08.88.99.00.36

VAI TRÒ CỦA CHẤT ĐIỀU CHỈNH PH TRONG NGÀNH NƯỚC

Đầu tiên chúng ta đi tìm hiểu chất điều chỉnh PH  – H5840

H5840 là 2-amino-2-methyl-1-propanol chứa khoảng 5% nước thêm vào. Vật liệu này không màu, chất lỏng di động với độ nhớt tương đối thấp.

Giới thiệu:

Thông thường ngành sơn điều chỉnh PH từ 2 nguồn là vô ơ và hữu cơ

Nguồn vô cơ thường dùng là các muối có chứa Cation Na+ (đặc điểm không mùi, ổn định cao)

Nguồn Hữu Cơ  thường chứa các nhóm có gốc amoni NH4+ (mùi amoniac nhẹ, độ ổn định cao)

H5840 là 2-amino-2-methyl-1-propanol chứa khoảng 5% nước thêm vào. Vật liệu này không màu, chất lỏng di động với độ nhớt tương đối thấp.

Thông số kỹ thuật:

Mục Thông số kỹ thuật Các kết quả
Nét đặc trưng Chất lỏng không màu Chất lỏng không màu
Khảo nghiệm ≥95% 95.42%
PH 10.5~11.5 10.5
Nước 4~5% 4.1%

Sử dụng:

H5840 là một chất nhũ hóa hiệu quả cho polyetylen và sáp bằng các kỹ thuật nhũ hóa thông thường hoặc những chất cần áp lực.

H5840 là một amin rất hiệu quả để trung hòa các gốc axit cacboxylic trong nhựa có chức năng axit để làm cho chúng phù hợp để sử dụng trong các lớp phủ nước và các ứng dụng nước khác. Các công thức lớp phủ như vậy thể hiện độ bóng cao hơn và khả năng chống nước lớn hơn so với các công thức dựa trên các amin trung hòa khác.

Vai trò chất điều chỉnh PH

Chất điều chỉnh PH có tác dụng tạo môi trường chung tính cho các hóa chất tồn tại và phát huy tối đa bản chất ưu việt tính chất hóa học của chúng , cũng như tạo môi trường trung gian để các hóa chất tồn tại lành tính nhất.

Tạo ổn định của hệ sơn, cân bằng và điện giải điện tích trong sơn

Tạo môi trường cho một số các chất tạo đặc có tính trương nở kiềm tính phát huy tác dụng

Mọi chi tiết xin liên hệ Công ty TNHH hóa chất Đức Mỹ 3